การสร้าง สภาวะจิตที่ดีของ “ผู้ป่วยติดเตียง”

ภาวะผู้ป่วยติดเตียงนั้นเป็นอีกหนึ่งในภาวะที่อันตรายอย่างมากสำหรับผู้สูงอายุ เนื่องด้วยไม่สามารถที่จะใช้ขยับร่างกายได้ด้วยตัวเอง และ ที่สำคัญนั้นในช่วงที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงนั้นเป็นอีกหนึ่งในช่วงที่มีสภาวะที่จิตใจไม่คงที่ และ  ที่สำคัญนั้นสภาวะจิตใจนั้นค่อนข้างจะติดลบ และ ค่อนข้างที่จะมีสภาวะจิตใจที่มองโลกในแง่ร้ายอย่างมาก ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาดูวิธีที่จะช่วยให้ผู้ป่วยติดเตียงนั้นมีสภาวะจิตใจที่ดี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยติดเตียง  ที่มีความสำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน   ผู้ดูแลต้องเตรียมใจ   ผู้ดูแลนั้นยังต้องมีความเตรียมพร้อมในการดูแลด้วยเช่นกัน เพราะว่าผู้ดุแลนั้นจะต้องแบกความรับผิดชอบ ความกดดัน และ ที่สำคัญตัวผู้ดูแลเองถึงแม้ว่าจะเหนื่อยมากแค่ไหนก็ตาม ก็จะไม่สามารถที่จะแสดงอาการความเหนื่อยออกมาได้อย่างเด็ดขาด จึงเป็นอีกหนึ่งในเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญอย่างมาก ที่ผู้ดูแลนั้นจะต้องทำความเข้าใจ และ เตรียมความพร้อมของสภาพจิตใจ   พยายามให้กำลังใจผู้ป่วยเสมอ   สำหรับคนดูแลนั้นเรื่องที่สำคัญอย่างมากในการ ดูแลผู้ป่วยติดเตียง  นั้นคือในเรื่องของ “การให้กำลังใจเสมอ” เพื่อที่ผู้ป่วยนั้นจะมีความรู้สึกถึงการใช้ชีวิตที่ไม่ได้ตัวคนเดียว ยังมีคนที่รัก และ…

Read Full
116 views 3:16 am 0 Comments